Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh làm việc cho Bệnh viện Mắt Cao Thắng kể từ năm 2012, chuyên chẩn đoán, điều trị tất cả các bệnh lý về mắt bao gồm tư vấn chăm sóc bảo vệ mắt.

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh tốt nghiệp Bác sĩ năm 1983 và hoàn tất nhận bằng cấp Chuyên khoa cấp 1, Khoa mắt năm 1993 và hoàn tất Chuyên khoa cấp 2, Khoa mắt năm 2001 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh làm việc khoa Mắt Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Cửu Long từ 1984 đến 1987, sau đó làm việc tại chuyên khoa Mắt tại Phòng khám Đa Khoa TP. Hồ Chí Minh năm 1987-1989.

Từ năm 1989-2011, Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh là bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Gia Định tại TP. Hồ Chí Minh.