Bác sĩ Hoàng Liên Anh

  • 06/2017 – 09/2017: Chứng chỉ Siêu âm dành cho Bác sĩ chuyên khoa Mắt – BV Mắt TPHCM.
  • 11/2015 – 09/2017: Bằng Thạc sĩ Y học Nhãn khoa – ĐH Y Dược TPHCM.
  • 06/2015 – 09/2015: Chứng chỉ Khúc xạ dành cho Bác sĩ chuyên khoa Mắt – BV Mắt TPHCM.
  • 07/2014 – 01/2015: Chứng chỉ Định hướng chuyên khoa Mắt.
  • 10/2008 – 06/2014: Bằng Bác sĩ Đa khoa – Học viện Quân Y.