Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang

Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang là một trong những bác sĩ đầu tiên làm việc tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng từ 2003 và là một trong những bác sĩ nồng cốt trong quá trình phát triển khoa LASIK của bệnh viện. Năm 2015, Bác sĩ Khánh Trang được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Giác mạc và Khúc xạ.

Trước khi gia nhập Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Bác sĩ Khánh Trang đã làm việc tại khoa Chấn thương và Nhãn nhi tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và làm ngoài giờ cho bệnh viện FV.

Bác sĩ Khánh Trang đã tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Huế năm 1997 và hoàn tất Chuyên khoa I nhãn khoa (tương đương Cao học Nhãn khoa) tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2003.

Để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn sâu về nhãn khoa, Bác sĩ Khánh Trang đã hoàn tất và nhận chứng chỉ các khóa đào tạo bao gồm:

– Năm 2011, Phẫu thuật khúc xạ nâng cao Trung tâm Mắt Quốc Gia Singapore (SNEC) và LASIK cơ bản.

– Khóa Phẫu thuật LASIK nâng cao – Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.

– Năm 2014, Bác sĩ Khánh Trang hoàn tất chương trình đào tạo về phẫu thuật theo phương pháp Z-LASIK và Z-LASIK-Z bằng máy Ziemer Femto Second Z Models.

– Hoàn tất chương trình đào tạo phẫu thuật Wavelight LASIK tại Trung Tâm Chuyên Gia Mắt Quốc Tế tại Singapore và được Nidek Ltd đào tạo khóa phẫu thuật LASIK để tiếp tục học tập cao hơn về chuyên môn năm 2014.

Bác sĩ Khánh Trang là thành viên Hiệp hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng Mắt Việt Nam, Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương Phẫu Thuật Viên Đục Thủy Tinh Thể và Khúc Xạ (APACRS).

Hội nghị:

– Tham dự Hội nghị Hiệp hội Nhãn khoa ASEAN lần thứ 1, tại Bangkok, Thái Lan, 2014.

– Hiệp hội Các Bệnh Viện Mắt ASEAN lần thứ 10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, 2014; và còn tham dự rất nhiều hội nghị và hội thảo trong nước.