Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến hoàn thành học vị bác sĩ nội tổng hợp năm 2008 với kết quả loại ưu. Sau đó tiếp tục hoàn thành bằng tốt nghiệp Sau đại học Khoa học nhãn khoa cơ bản bằng đề tài về tật khúc xạ trẻ em đạt loại xuất sắc năm 2012.

Bác sĩ Hoàng Yến chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Cườm nước – Glaucoma và khám tư vấn về tật khúc xạ.

Quá trình làm việc

– Bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Thánh Mẫu tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2012.

– Làm việc tại Khoa Cườm nước – Glaucoma Bệnh viện Mắt Cao Thắng (CTEH) kể từ năm 2012 cho đến nay.