Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm hiện đang làm việc cho Bệnh viện Mắt Cao Thắng (CTEH) từ tháng 09 năm 2017 đến nay.

Trước đó, Bác sĩ Hoàng Lâm công tác tại Bệnh viện An Bình và Bệnh viện Thánh Mẫu với chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa mắt.

Bác sĩ Hoàng Lâm đã hoàn thành bằng cấp Bác Sĩ Y Khoa và chứng nhận Định hướng chuyên khoa – Khoa mắt, Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012. Sau đó, Bác sĩ Hoàng Lâm tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nhãn khoa Quốc tế – Đại học Sydney (Úc) năm 2013.

Ngoài ra, Bác sĩ Hoàng Lâm tham gia nhiều khoá đào tạo ngắn hạn như phẫu thuật Phaco và Laser YAG trong Nhãn khoa do Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức năm 2016.

Bác sĩ Hoàng Lâm cũng góp phần trong các nghiên cứu ngành Nhãn khoa, tiêu biểu là bài nghiên cứu về “Spectrum of new patients presenting to a tertiary glaucoma unit in Vietnam”.

Hoang LN1,2McCluskey PJ1,3Grigg JR1,3Lee AJ1,3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30350449