Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi làm việc cho Bệnh viện Mắt Cao Thắng từ năm 2003. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi chuyên về chẩn đoán, điều trị tất cả bệnh lý về mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi tốt nghiệp Bác sĩ năm 1997 và hoàn tất nhận bằng Chuyên khoa cấp 1, Khoa mắt năm 2003.

Trước đây, Bác sĩ Kim Chi làm việc tại khoa Mắt – chuyên khoa điều trị các bệnh lý rối loạn về mắt Trung tâm Y Khoa Quận Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.