Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Học Vấn/Bằng Cấp

 • 1979-1981 Tốt nghiệp Đại Học Ferris State
 • 1981-1985 Tốt nghiệp Khoa Khúc Xạ Đại Học Ferris State
 • 1997 Nghiên cứu sinh tại Học Viện Khúc Xạ Hoa Kỳ
 • 2014 Chứng nhận tư Hội đồng Khúc xạ Hoa Kỳ

Quá Trình Làm Việc

 • 1985 Chuyên viên đo khúc xạ tại Fortenbacher và Sisson OD
 • 1986 Chuyên viên đo khúc xạ tại Steve Saxton, MD
 • 1987 Sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ và nhiệm vụ tạm thời trong Phòng khám Hải quân với tư cách là chuyên viên đo khúc xạ.
 • 1988-1990 Chuyên viên đo khúc xạ tại Trung tâm nhãn khoa của Florida, và quản lý.các phòng khám vệ tinh khác trong cùng hệ thống.
 • 1990-1996 Người đồng sáng lập và là Giám đốc Gulfshore Eye Care.
 • 1999-2014 Người đồng sáng lập và là Giám đốc Eye Health của Charlevoix.
 • 1997-2015 Người đồng sáng lập và là Giám đốc Eye Health củaf Kalkaska.
 • 2015-2016 Giáo sư trợ giảng lâm sàng, Đại học Khúc xạ Michigan.
 • 2016-đến nay Cộng tác với Viện Brien Holden Vision trong dự án Đo thị lực ngươi Việt Nam với Trường Y khoa UPNT, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với vị trí Cố vấn giáo dục.

Kỹ Năng/Kinh Nghiệm

 • Tư vấn và giao tiếp với bệnh nhân.
 • Bệnh lý cườm nước và bán phần trước của mắt.
 • Quản lý thực tiễn.
 • Khúc xạ tổng quát.

Leadership/Community Service

 • Southwest Florida Optometric Association – past-president
 • Northwestern Lower Michigan Optometric Association – past-president
 • Rotary Club of Kalkaska/Charlevoix – two-time past-president, Paul Harris Fellow
 • Youth sports coach: football, baseball, soccer, and ice hockey 1995-2008
 • Charlevoix City Band – 1997 to present
 • Ferris State University Alumni Jazz Band
 • VOSH Dominica 2014-16
 • VOSH International, Board member 2018-present

References

 • Nancy Peterson-Klein, associate dean emeritus of Academic and Student Affairs, MCO
 • Ed Scarbrough, Scarbrough Family Eyecare
 • Matt Madion, Grand Traverse Ophthalmology Clinic
 • Jon VanWagnen, Charlevoix Eye Center