Khám và điều trị các bệnh, chấn thương về mắt thuộc giác mạc và các tật khúc xạ của mắt có liên quan

Dịch vụ:

  • Ghép giác mạc
  • Điều trị bằng kính tiếp xúc
  • Chữa viêm loét giác mạc
  • Điều trị giác mạc hình chóp và giãn phình bằng kỹ thuật crosslinking
  • Điều trị khô mắt
  • Các bệnh lý giác mạc khác