Trẻ em cần được phát hiện sớm tật khúc xạ và các bệnh tất khác để mau chóng khôi phục thị lực và tránh các biến chứng có thể dẫn đến nhược thị, lé và các tật khác về sau. Các vấn đề về mắt của trẻ em được theo dõi thường xuyên tại đây: Cận thị, nhược thị, lé và bệnh tật bẩm sinh khác.