Bệnh viện Mắt Cao Thắng đạt tiêu chuẩn JCI lần thứ 3

Ngày 15/01/2016, sau khi trải qua cuộc khảo sát khắt khe định kỳ với yêu cầu cao hơn của bộ tiêu chuẩn mới, Bệnh viện Mắt Cao Thắng lần thứ 3 đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện JCI (Joint Commission International).

IMG_6852
Ms-Jeanne Lim-Clinician-Surveyor-den-khao-sat-danh-gia-benh-vien

Tiêu chuẩn Chất lượng Bệnh viện JCI

JCI là chữ viết tắt của “Joint Commission International, là tên của tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Mỹ có hoạt động mở rộng trên 80 quốc gia kể từ năm 1994. Tiêu chuẩn JCI lấy bệnh nhân làm trung tâm, tập trung đặc biệt vào sự an toàn, chất lượng chăm sóc y tế và hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xem xét một cách toàn diện đến quyền và nghĩa vụ, giáo dục, truyền thông, tâm lý, văn hóa của cả bệnh nhân, thân nhân lẫn nhân viên y tế.

Tháng 9 năm 2007, JCI được công nhận bởi International Society for Quality in Health Care (ISQua), cho thấy các tiêu chuẩn, các qui trình mà JCI sử dụng để khảo sát hoạt động của các tổ chức chăm sóc sức khỏe trên thế giới hoàn toàn đáp ứng các chuẩn so sánh quốc tế cao nhất. Bộ tiêu chuẩn JCI gồm 14 chương chức năng, 321 tiêu chuẩn và 1312 yếu tố đo lường.

 

Lần thứ 3 được chứng nhận tiêu chuẩn Bệnh viện JCI

Đạt tiêu chuẩn JCI lần thứ 3 không những tạo bước tiến thuận lợi trên con đường quốc tế hóa, hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Cao Thắng với các bệnh viện Mắt khác trong khu vực mà còn một lần nữa khẳng định tiêu chí hoạt động ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới trong khám và điều trị Mắt tại Việt Nam.

2015 JCI survey2-5
Ban-lanh-dao-cung-nhan-vien-nhan-giay-chung-nhan-JCI