Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn JCI

jci-goldseal-logo

JCI (Joint Commission International) là tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Mỹ có hoạt động mở rộng trên 80 quốc gia kể từ năm 1994. Tiêu chuẩn JCI lấy bệnh nhân làm trung tâm, tập trung đặc biệt vào sự an toàn, chất lượng chăm sóc y tế và hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xem xét một cách toàn diện đến quyền và nghĩa vụ, giáo dục, truyển thông, tâm lý, văn hóa của cả bệnh nhân, thân nhân lẫn nhân viên y tế.

Đã có hơn 250 bệnh viện công lập và tư nhân của trên 43 quốc gia đã được tổ chức JCI công nhận. Số bệnh viện được công nhận tại một số nước Châu Á là: 16 ở Singapore, 16 ở India, 11 ở Thailand, 10 ở Taiwan, 8 ở China, 6 ở Quatar, 6 ở Malaysia, 6 ở Korean, 3 ở Phillipines … Những bệnh viện danh tiếng ở Châu Á đã được tổ chức JCI công nhận là: National University Hospital, Raffles Hospital, Singapore General Hospital, Tan Tok Seng, Prince Court Medical Centre, Bangkok Hospital Medical Center, Bumrungrad International …

Sau khi trải qua một cuộc đánh giá khắt khe, ngày 04/07/2009. Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng đã được tổ chức JCI chính thức công nhận và trở thành bệnh viện đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn JCI (Ambulatory Care). Đây là một trong những sự kiện của bệnh viện đánh dấu sự quốc tế hóa, hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác với hệ thống y tế trong khu vực.

Tháng 8 năm 2012, tổ chức JCI đã đến khảo sát sau 3 năm chứng nhận với yêu cầu cao hơn và Bệnh viện Mắt Cao Thắng lần thứ hai đã được công nhận đạt tiêu chuẩn JCI. Bệnh viện đã theo kịp những sửa đổi trong phiên bản tiêu chuẩn mới, nhân viên y tế có nhận thức và tuân thủ tốt hơn.

Áp dụng tiêu chuẩn JCI, lấy tiêu chuẩn JCI làm nền tảng là một quyết định chiến lược đúng hướng giúp bệnh viện đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh nhân và các yêu cầu từ các cơ quan quản lý và các tổ chức giám sát.

Đạt tiêu chuẩn JCI cũng là một trong những yếu tố thuận lợi cho bệnh viện trong mối quan hệ với các bệnh viện mắt trong khu vực.

Khoi-Marlis

Thành Viên Hiệp Hội Bệnh Viện Mắt Thế GIới

Hiệp Hội Bệnh Viện Mắt Thế Giới hiện nay bao gồm các bệnh viện mắt thuộc các quốc gia:
+ USA
+ Mexico
+ Chile
+ UK
+ Netherlands
+ Belgium
+ Sweden
+ Ireland
+ Switzerland
+ Australia
+ China
+ Japan
+ Korea
+ Singapore
+ Malaysia
+ Thailand
+ Indonesia
+ Nepal
+ Bangladesh
+ Philippines
+ India
+ Vietnam
+ Suriname

Bệnh viện Mắt Cao Thắng là thành viên từ năm 2012.

Trang web của Hiệp Hội: http://www.waeh.org/

Thành Viên Hiệp Hội Bệnh Viện Mắt Đông Nam Á

logo-aaeh

Hiệp Hội Bệnh Viện Mắt Đông Nam Á hiện nay bao gồm các bệnh viện mắt thuộc các quốc gia:
+ Singapore
+ Malaysia
+ Thailand
+ Indonesia
+ Philippines
+ Vietnam

Bệnh viện Mắt Cao Thắng là thành viên từ năm 2012.

Trang web của Hiệp Hội: http://www.asean-eye.org/