jci-goldseal-logo
Khoi-Marlis

Joint Commission International

là tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Mỹ có hoạt động mở rộng trên 80 quốc gia kể từ năm 1994. Tiêu chuẩn JCI lấy bệnh nhân làm trung tâm, tập trung đặc biệt vào sự an toàn, chất lượng chăm sóc y tế và hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xem xét một cách toàn diện đến quyền và nghĩa vụ, giáo dục, truyển thông, tâm lý, văn hóa của cả bệnh nhân, thân nhân lẫn nhân viên y tế.

–  Đã có hơn 500 bệnh viện công lập và tư nhân của trên 54 quốc gia đã được tổ chức JCI công nhận. Đến năm 2014, số bệnh viện đã được công nhận tại một số nước ở châu Á là:

 • 32 ở Korea ,
 • 30 ở Thailand,
 • 30 ở China,
 • 21 ở India, 
 • 20 ở Singapore,
 • 14 ở Taiwan,
 • 10 ở Malaysia,
 • 10 ở Qatar,
 • 10 ở Indonesia,
 • 9 ở Japan,
 • 6 ở Philippines,
 • 1 ở Pakistan,
 • 1 ở Bangladesh,
 • 1 ở Việt Nam …

Những bệnh viện danh tiếng ở Châu Á đã được tổ chức JCI công nhận là: National University Hospital, Raffles Hospital, Singapore General Hospital, Singapore National Eye Centre, Tan Tock Seng, Prince Court Medical Centre, Bangkok Hospital Medical Center, Bumrungrad International Hospital …

Sau khi trải qua một cuộc đánh giá khắt khe, ngày 04/07/2009. Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng đã được tổ chức JCI chính thức công nhận và trở thành bệnh viện đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn JCI. Đây là một trong những sự kiện của bệnh viện đánh dấu sự quốc tế hóa, hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác với hệ thống y tế trong khu vực.

Tháng 8 năm 2012, tổ chức JCI đã đến khảo sát sau 3 năm chứng nhận với yêu cầu cao hơn và Bệnh viện Mắt Cao Thắng lần thứ hai đã được công nhận đạt tiêu chuẩn JCI. Bệnh viện đã theo kịp những sửa đổi trong phiên bản tiêu chuẩn mới, nhân viên y tế có nhận thức và tuân thủ tốt hơn.

Áp dụng tiêu chuẩn JCI, lấy tiêu chuẩn JCI làm nền tảng là một quyết định chiến lược đúng hướng giúp bệnh viện đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh nhân và các yêu cầu từ các cơ quan quản lý và các tổ chức giám sát.

Đạt tiêu chuẩn JCI cũng là một trong những yếu tố thuận lợi cho bệnh viện trong mối quan hệ với các bệnh viện mắt trong khu vực.

SONY DSC

Nhận xét của các bệnh viện đã đạt JCI tại Singapore:

NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL (2004 – 2007 – 2010 – 2013)

“Đây là chứng nhận quốc tế cho các thực hành lâm sàng xuất sắc trong việc chăm sóc và an toàn cho bệnh nhân.”

TAN TOCK SENG (2005 – 2008 – 2011 – 2014)

“Các tiêu chuẩn cao và thống nhất của JCI đối với sự chăm sóc bệnh nhân và sự an toàn tập trung vào sự tiếp nhận bệnh nhân, đánh giá bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm, các quyền của bệnh nhân và thân nhân và sự giáo dục bệnh nhân. Các tiêu chuẩn cũng đề cập đến việc quản lý và sự an toàn của cơ sở hạ tầng, bằng cấp của nhân viên, cải tiến chất lượng, sự lãnh đạo và quản lý thông tin.”

SINGAPORE NATIONAL EYE CENTRE (2009 – 2012)

“Chứng nhận của JCI được nhận biết trên trường quốc tế như là một phẩm chất hàng đầu đối với các bệnh viện và cơ sở y tế khác. Nó chứng thực cho chất lượng dịch vụ và sự an toàn cho bệnh nhân và hệ thống quản lý.”