Biểu hiện các bệnh lý mắt

Tư vấn chữa bệnh đau mắt đỏ

Các thắc mắc về đau mắt đỏ và sử dụng thuốc V-rohto, Tobrex (Tobramicin), collydexa, Natri clorid (nước muối sinh lý), Oflovid... , xin giải đáp một số thắc mắc thường gặp.

03/11/2014