Công nghệ mới trong nhãn khoa

Tầm soát bằng Ipad phát hiện sớm bệnh lý glaucoma (cườm nước)

Một công trình nghiên cứu tại Nepal cho thấy việc xét nghiệm bằng máy tính bảng có thể đưa đến việc can thiệp điều trị sớm hơn và cải thiện tình trạng sức khỏe mắt tại các khu cộng đồng dân cư có thu nhập thấp.

28/01/2015