Bước khám sàng lọc trực tuyến này giúp bạn tự đánh giá bạn có thích hợp cho LASIK hay không.
Phẫu thuật mắt bằng laser LASIK có thể là một thủ thuật thay đổi cuộc đời khi được thực hiện trên đúng bệnh nhân, nhưng nó không phải dành cho tất cả mọi người. Bài kiểm tra này có thể giúp bạn xác định xem bạn có phải là ứng viên tốt hay không.
• Trả lời 10-12 câu hỏi về mắt và sức khỏe của bạn.
• Bạn sẽ thấy bảng đánh giá được cá nhân hóa về tiềm năng LASIK của bạn.
• Việc sàng lọc là hoàn toàn ẩn danh và không cần thông tin liên hệ.
• Nếu tiếp tục, bạn vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới.
Bắt đầu