Chăm sóc sau phẫu thuật

Phẫu thuật LASIK, các câu hỏi thường gặp

Khi bị cận thị, thì phải đeo kính nên có mong muốn không còn phải đeo kính nữa. Phẫu thuật LASIK nói nôm na là mổ mắt cận bằng tia laser ở Bệnh Viện Mắt Cao Thắng, sẽ giúp ước muốn đó thành hiện thực, nhưng các câu hỏi thường gặp về LASIK như sau:

03/06/2015

Giải phẫu tật khúc xạ theo phương pháp LASIK

Giải phẫu tật khúc xạ như thế nào? Là dùng phương pháp sử dụng tia Laser tác dụng lên vùng giác mạc điều chỉnh các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Gọi thông thường là bắn mắt Lasik.

13/11/2014