DOCTOR

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ chuyên khoa Cườm nước – Glaucoma
Email: mphyen@cthospital.vn

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến hoàn thành học vị bác sĩ nội tổng hợp năm 2008 với kết quả loại ưu. Bác sĩ Hoàng Yến tiếp tục hoàn thành bằng tốt nghiệp Sau đại học Khoa học nhãn khoa cơ bản bằng đề tài về tật khúc xạ trẻ em đạt loại xuất sắc năm 2012.

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến làm việc là bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Thánh Mẫu tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2012.

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến đang làm việc tại Khoa glocom Bệnh viện Mắt Cao Thắng (CTEH) kể từ năm 2012 cho đến nay. Bác sĩ Hoàng Yến chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh lý glocom và khám tư vấn về tật khúc xạ.

Bác sĩ Hoàng Liên Anh

Bác sĩ Hoàng Liên Anh

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: hlanh@cthospital.vn

Chẩn đoán, điều trị tất cả các bệnh lý về tật khúc xạ ở mắt.

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: dtbthanh@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt.

Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang

Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang

Trưởng khoa Giác mạc & Khúc xạ/ Phẫu thuật viên LASIK

Email: hktrang@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Phẫu thuật khúc xạ

– Điều trị nội khoa