DOCTOR

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giám đốc Y khoa/ Trưởng khoa Glaucoma/ Phẫu thuật viên Phaco & Glaucoma

Email: ntmdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

• Điều trị nội khoa
• Phacoemulsification
• Phẫu thuật phân khúc Anterior
• Phẫu thuật giác mạc và khúc xạ
• Phẫu thuật tạo hình

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: nhlam@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Khám và điều trị về Kiểm soát cận thị

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: nthdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt và các bệnh liên quan đến Dịch kính & Võng mạc.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: ntkchi@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.