DOCTOR

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: nhlam@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Khám và điều trị về Kiểm soát cận thị

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: nthdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt và các bệnh liên quan đến Dịch kính & Võng mạc.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: ntkchi@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco & Lasik

Email: ntxhuong@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

– Phẫu thuật tật khúc xạ LASIK.