DOCTOR

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco & Lasik

Email: ntxhuong@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

– Phẫu thuật tật khúc xạ LASIK.

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ chuyên khoa Dịch kính – Võng mạc/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: tttly@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về mắt và chẩn đoán hình ảnh.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Cố vấn cao cấp về Kiểm soát cận thị – Chuyên gia đo thị lực

Chuyên khoa:

– Kiểm soát cận thị – Myopia Control