DOCTOR

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ chuyên khoa Dịch kính – Võng mạc/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: tttly@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về mắt và chẩn đoán hình ảnh.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

Bác sĩ Ung Thị Hoài Yên

Bác sĩ Ung Thị Hoài Yên

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: uthyen@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Cố vấn cao cấp về Kiểm soát cận thị – Chuyên gia đo thị lực

Chuyên khoa:

– Kiểm soát cận thị – Myopia Control

Bác sĩ Trịnh Ngọc Thùy An

Bác sĩ Trịnh Ngọc Thùy An

Bác sĩ chuyên khoa Dịch kính – Võng mạc

Email: tntan@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về Dịch kính – Võng mạc.