DOCTOR

Bác sĩ Võ Quang Minh

Bác sĩ Võ Quang Minh

Cố vấn Y khoa

Email: vqminh@cthospital.vn

Chuyên khoa:

Khám và điều trị các bệnh lý Đáy mắt & Võng mạc

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ chuyên khoa Dịch kính – Võng mạc/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: tttly@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về mắt và chẩn đoán hình ảnh.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).