DOCTOR

Bác sĩ Võ Quang Minh

Bác sĩ Võ Quang Minh

Cố vấn Y khoa

Email: vqminh@cthospital.vn

Chuyên khoa:

Khám và điều trị các bệnh lý Đáy mắt & Võng mạc

Bác sĩ Huỳnh Tuấn Kiệt

Bác sĩ Huỳnh Tuấn Kiệt

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: htkiet@cthospital.vn

Chuyên khoa:

  • Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt
Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: nthdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt và các bệnh liên quan đến Dịch kính & Võng mạc.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

 

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: tttly@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về mắt và chẩn đoán hình ảnh.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).