DOCTOR

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ chuyên khoa Cườm nước – Glaucoma
Email: mphyen@cthospital.vn

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến hoàn thành học vị bác sĩ nội tổng hợp năm 2008 với kết quả loại ưu. Bác sĩ Hoàng Yến tiếp tục hoàn thành bằng tốt nghiệp Sau đại học Khoa học nhãn khoa cơ bản bằng đề tài về tật khúc xạ trẻ em đạt loại xuất sắc năm 2012.

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến làm việc là bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Thánh Mẫu tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2012.

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến đang làm việc tại Khoa glocom Bệnh viện Mắt Cao Thắng (CTEH) kể từ năm 2012 cho đến nay. Bác sĩ Hoàng Yến chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh lý glocom và khám tư vấn về tật khúc xạ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giám đốc Y khoa/ Trưởng khoa Glaucoma/ Phẫu thuật viên Phaco & Glaucoma

Email: ntmdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

• Điều trị nội khoa
• Phacoemulsification
• Phẫu thuật phân khúc Anterior
• Phẫu thuật giác mạc và khúc xạ
• Phẫu thuật tạo hình