DOCTOR

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ Mai Phan Hoàng Yến

Bác sĩ chuyên khoa Cườm nước – Glaucoma
Email: mphyen@cthospital.vn

  Chuyên khoa:

– Khám chẩn đoán và điều trị các bệnh lý Cườm nước – Glaucoma.

– Khám tư vấn về tật khúc xạ.

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh

Bác sĩ Đinh Thị Bích Thanh

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: dtbthanh@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt.

Bác sĩ Phan Tiến Hy

Bác sĩ Phan Tiến Hy

Trưởng khoa Khám/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: pthy@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám và điều trị các bệnh về mắt

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO)

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giám đốc Y khoa/ Trưởng khoa Glaucoma/ Phẫu thuật viên Phaco & Glaucoma

Email: ntmdung@cthospital.vn

Chuyên khoa:

• Điều trị nội khoa
• Phacoemulsification
• Phẫu thuật phân khúc Anterior
• Phẫu thuật giác mạc và khúc xạ
• Phẫu thuật tạo hình