DOCTOR

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: ntkchi@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco & Lasik

Email: ntxhuong@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

– Phẫu thuật tật khúc xạ LASIK.

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Cố vấn cao cấp về Kiểm soát cận thị – Chuyên gia đo thị lực

Chuyên khoa:

– Kiểm soát cận thị – Myopia Control