DOCTOR

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bác sĩ chuyên khoa Mắt/ Phẫu thuật viên Phaco & Lasik

Email: ntxhuong@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).

– Phẫu thuật tật khúc xạ LASIK.

Bác sĩ Ung Thị Hoài Yên

Bác sĩ Ung Thị Hoài Yên

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: uthyen@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Dr. ROBERT E. MOLTER, Jr., O.D., F.A.A.O,

Cố vấn cao cấp về Kiểm soát cận thị – Chuyên gia đo thị lực

Chuyên khoa:

– Kiểm soát cận thị – Myopia Control