DOCTOR

Bác sĩ Hoàng Liên Anh

Bác sĩ Hoàng Liên Anh

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Email: hlanh@cthospital.vn

Chẩn đoán, điều trị tất cả các bệnh lý về tật khúc xạ ở mắt.

Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang

Bác sĩ Huỳnh Khánh Trang

Trưởng khoa Giác mạc & Khúc xạ/ Phẫu thuật viên LASIK

Email: hktrang@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Phẫu thuật khúc xạ

– Điều trị nội khoa