DOCTOR

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ Trần Thị Thảo Ly

Bác sĩ chuyên khoa Dịch kính – Võng mạc/ Phẫu thuật viên Phaco

Email: tttly@cthospital.vn

Chuyên khoa:

– Khám, chẩn đoán điều trị các bệnh lý về mắt và chẩn đoán hình ảnh.

– Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể (PHACO).