Đặt hẹn trực tuyến

JCIFeedback
Tổ chức JCI rất trân trọng sự phản hồi từ bệnh nhân. Nếu bạn muốn phản hồi cho tổ chức JCI về những gì bạn thấy chưa thỏa mãn khi được phục vụ tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng, xin vui lòng gửi email cho tổ chức JCI theo địa chỉ: jciquality@jcrinc.com

Bộ phận chăm sóc khách hàng