Khám và điều trị các bệnh, chấn thương về mắt thuộc giác mạc và các tật khúc xạ của mắt có liên quan

Dịch vụ:

  • Ghép giác mạc
  • Viêm loét giác mạc
  • Điều trị kính tiếp xúc
  • Điều trị giác mạc chóp và giãn phình bằng kỹ thuật cross-linking
  • Điều trị khô mắt