+ Bệnh lý võng mạc tiểu đường
+ Thoái hóa hoàng điểm tuổi già
+ Tắc mạch võng mạc
+ Viêm màng bồ đào – Tân mạch võng mạc
+ Bong võng mạc
+ Màng trước võng mạc – Lỗ hoàng điểm

+ Các phẫu thuật khác:

  • Xuất huyết vào dịch kính
  • Nhăn hoàng điểm
  • Co kéo dịch kính & hoàng điểm
  • Tách lớp hoàng điểm ở người cận thị
  • Chấn thương
  • Bệnh lý dịch kính võng mạc tăng sinh