Bs. Ngô Văn Hồng

Associate Senior Consultant/Phaco & Lasik Surgeon
Quá trình làm việc

Bác sĩ Ngô Văn Hồng tham gia công tác bán thời gian tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng từ năm 2009, là Bác sĩ điều trị cấp cao và phẫu thuật viên Lasik. Và, anh vẫn là bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Chợ Rẫy.

2009 - nay: Công tác bán thời gian tại Bệnh viện Mắt Cao Thắng.
1993 - nay: Bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy

Bằng cấp chuyên môn

- Tháng 9/2006: Chứng nhận Khóa đào tạo Phẫu thuật Khúc xạ tại Bangkok, Thái Lan, từ Công ty TNHH Nidek.
- 1998 - 2001: Khóa học bồi dưỡng chuyên ngành Nhãn khoa
- Bác sĩ chuyên khoa cấp II.
- 1990 - 1993: Khóa học bồi dưỡng về Nhãn khoa
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I.
- 1983 - 1989: Trường Đại học Y khoa Huế.


Kinh nghiệp/số ca phậu thuật

- Phẫu thuật Lasik: 1.800.
- Phẫu thuật đục thủy tinh thể: 4.000.
- Phẫu thuật Phaco: 1.000.