Bs. Nguyễn Hoàng Lâm

Khám mắt chuyên sâu & Chẩn đoán hình ảnh
nhlam@cthospital.vn
Bằng cấp chuyên môn
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2012. Sau đó ông tiếp tục theo học Chuyên ngành Nhãn khoa tại trường Đại học này vào năm 2013. Từ đó, bác sĩ Lâm lấy bằng Thạc sĩ Nhãn khoa Quốc tế tại Đại học Sydney. được hoàn thành vào năm nay, 2017 với một tiểu luận có tiêu đề "Quang phổ ở những bệnh nhân tăng nhãn áp cấp độ ba ở Việt Nam", sau đó được xuất bản vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.

Trước khi cộng tác với Bệnh viện Mắt Cao Thắng vào tháng 9 năm 2017, bác sĩ Lâm đã làm tại Khoa Mắt của Bệnh viện Thánh Mẫu và Bệnh viện An BÌnh. Trong quá trình làm việc, bác sĩ Lâm đã tham gia khóa đào tạo Phaco và YAG laser trong chuyên khoa Mắt năm 2016 tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Lâm vinh dự là phiên dịch viên tại Orbis International Việt Nam tại Hà Nội, 2015 và tại Cần Thơ và Qui Nhơn, 2017. Mục tiêu của bác sĩ Lâm là trở thành chuyên gia về Bệnh tăng nhãn áp & chăm sóc nhi khoa trong tương lai.