Lão thị

  • Lão thị là gì?
  • Sự khác nhau giữa mắt cận thị và lão thị
  • Phẫu thuật điều trị lão thị

Lão thị là gì ?

Khi vào độ tuổi 40 trở đi, khả năng điều tiết thị lực của mắt sẽ giảm dần đi cùng với sự tăng lên của tuổi tác. Khi nhìn gần mà cảm thấy khó khăn, không rõ ràng thì đã bắt đầu Lão thị. Thời gian bị lão thị thay đổi tuỳ từng người, không giống nhau và thường xung quanh độ tuổi 45. Có thể xuất hiện sớm ở những người dinh dưỡng kém hoặc làm những việc nặng nhọc.

 Sự khác nhau giữa mắt cận thị và mắt lão thị ?

Cận thị là Tật khúc xạ, người cận thị nhìn gần rõ, còn nhìn xa thì mờ nhoè. Còn lão thị nhìn gần mờ và nhìn xa thì thấy rõ hơn và ai cũng có thể bị lão thị khi ở độ tuổi 40 tuổi trở đi.

Phẫu thuật điều trị lão thị

Khắc phục lão thị bằng nhiều giải pháp tiên tiến riêng biệt hoặc phối hợp, trong đó giải pháp monovision thường được chấp nhận. Có cân nhắc tật khúc xạ hiện có và trình trạng của thủy tinh thể đề xuất nhóm giải pháp tối ưu.

Nhóm giải phải thông thường là đeo kính đọc sách hoặc kính có nhiều thấu kính (bifocal lens – kính hai tròng) hoặc (progressive lens – kính nhiều tròng, kính có nhiều điểm giúp hội tụ, và multifocal lens – kính đa tiêu) cho lão thị.

lao thi benh vien mat cao thang

 Lão thị nhìn gần mờ và nhìn xa thì thấy rõ hơn.

Nhưng dùng giải pháp monovision trong phẫu thuật LASIK là sự lựa chọn cho lão thị nếu hội đủ điều kiện.