Archives

Khách hàng Nguyễn Cảnh Đằng

Tôi đã được BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mổ Phaco + IOL (Đục thuỷ tinh thể bên mắt trái) khi ra viện mắt rất tốt. Và tất cả Bsĩ, nhân viên Bệnh viện làm việc rất vui vẻ, mau lẹ, tận tình cùng tất cả bệnh nhân. Một lần nữa cám ơn BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã mỗ cho tôi. Chân thành chúc sức khoẻ toàn thể BS + nhân viên luôn vui mạnh để phục vụ

Kim Xuyến Terrazas

Ps: Bác sĩ Ái.

Tôi, Kim Xuyến từ California USA vừ về tới Việt Nam được 3 ngày, rất lo sợ vì bị mắt đỏ nhưng gặp được bác sĩ Ái giải thích rất cặn kẽ về bệnh lý – làm tôi được an tâm. Thank you very much for the care Dr. Ái give to me, I am really appriciate!

John Allwood

I had Presbyopia and wanted to get the vision I used to have, back in my 20s. Now that i have achieves a 20/20 visual acuity, I can tell it was worth it: the outcome is awesome. Thanks Dr. Trang!