Kim Xuyến Terrazas

Ps: Bác sĩ Ái.

Tôi, Kim Xuyến từ California USA vừ về tới Việt Nam được 3 ngày, rất lo sợ vì bị mắt đỏ nhưng gặp được bác sĩ Ái giải thích rất cặn kẽ về bệnh lý – làm tôi được an tâm. Thank you very much for the care Dr. Ái give to me, I am really appriciate!