Khách hàng Nguyễn Cảnh Đằng

Tôi đã được BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mổ Phaco + IOL (Đục thuỷ tinh thể bên mắt trái) khi ra viện mắt rất tốt. Và tất cả Bsĩ, nhân viên Bệnh viện làm việc rất vui vẻ, mau lẹ, tận tình cùng tất cả bệnh nhân. Một lần nữa cám ơn BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã mỗ cho tôi. Chân thành chúc sức khoẻ toàn thể BS + nhân viên luôn vui mạnh để phục vụ