Nhật ký chuyến đi giao lưu chuyên môn với Bệnh viện Mắt Runshi – Trung Quốc

 

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Dung – Bệnh viện Mắt Cao Thắng vừa qua đã có chuyến đi trao đổi chuyên môn tại bệnh viện Mắt Runshi – Trung Quốc.

Runshi eye hospital - Dr Hanh Dung_001Runshi eye hospital - Dr Hanh Dung_002Runshi eye hospital - Dr Hanh Dung_003Runshi eye hospital - Dr Hanh Dung_004Runshi eye hospital - Dr Hanh Dung_005

One thought on “Nhật ký chuyến đi giao lưu chuyên môn với Bệnh viện Mắt Runshi – Trung Quốc

Comments are closed.