Với triệu chứng hiện tại của bạn là Mắt nhức, những bệnh mắt mà bạn cần nghĩ đến là

Glô-côm
Khô mắt
Tăng nhãn áp cấp tính (đám mây)
Viêm kết mạc dị ứng
 
Kết quả này chỉ có tính chất tham khảo. Bác sỹ sau khi khám mắt cho bạn sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác.


Ngoài ra, Bạn còn có những triệu chứng khác không? Nếu có thì hãy chọn một trong số dưới đây:


Mắt đỏ

Mắt ngứa

Chảy nước mắt

Nhìn thấy mờ

Mắt cộm, xốn

Thấy điểm mờ

Thấy lóe sáng

Thấy khuất một phần