[TẠP CHÍ FORBES VN] ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO LĨNH VỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN MẮT CAO THẮNG

Bia-Tap-chi-Forbes-VN-so-67

Ong-Nguyen-Danh-Khoi-Tong-Giam-Doc-Benh-vien-Mat-Cao-Thang

Tap-chi-Forbes-Viet-Nam-so-67

Tap-chi-Forbes-Viet-Nam-so-67

Tap-chi-Forbes-Viet-Nam-so-67

Tap-chi-Forbes-Viet-Nam-so-67

(Nguồn: Tạp chí Forbes Việt Nam)