logo.png

Video tư vấn mổ cận

  Lợi ích và biến chứng từ phẫu thuật Lasik

  Triệu chứng khô mắt sau laser cận thị

  Có bị mù khi mổ cận thị không?

  Hiệu quả của laser cận thị trong bao lâu?

  Thời gian sử dụng nước mắt nhân tạo sau Lasik trong bao lâu?

  Ưu và khuyết điểm của laser cận thị là gì?

  Vô tình đụng mạnh vào mắt sau Lasik thì sẽ thế nào?

  Lý do phẫu thuật laser cận thị

  Quá trình phẫu thuật và hồi phục sau laser cận thị

  Trả lời câu hỏi về quy trình laser mổ cận

  Phương pháp CLEAR

  Phương pháp Femtosecond Lasik

  Phương pháp Lasek

  Phương pháp Lasik

  Phương pháp Relex SMILE

  So sánh phương pháp Lasik và Smile

...

zalo