logo.png
couple.jpg
Khám sàng lọc LASIK


Phẫu thuật mắt bằng laser (LASIK) có thể là một lựa chọn thay đổi cuộc đời khi được thực hiện trên đúng bệnh nhân, nhưng nó không phải dành cho tất cả mọi người.

Bước khám sàng lọc trực tuyến này giúp bạn tự đánh giá

bạn có thích hợp cho LASIK hay không.

• Trả lời 10-12 câu hỏi về mắt và sức khỏe của bạn.

• Bạn sẽ thấy bảng đánh giá được cá nhân hóa về tiềm năng LASIK của bạn.

• Việc sàng lọc là hoàn toàn ẩn danh và không cần thông tin liên hệ.

• Nếu tiếp tục, bạn vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới.Bắt đầuzalo